ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก
2559-08-01
อื่นๆ
0 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง