รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ apichat@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวภาษาจีนในรูปแบบแอพพลิเคชั่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวภาษาจีนในรูปแบบแอพพลิเคชั่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน