รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ somkiat.chai@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดสำหรับการหดตัววัฏจักรเชิงเศษส่วนแบบ MT บนปริภูมิเมตริกแบบ S 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดสำหรับการหดตัววัฏจักรเชิงเศษส่วนบนปริภูมิเมตริกไลค์ 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 ทฤษฎีบทจุดตรึงและจุดโคอินซิเดนซ์สำหรับการส่งขยายในปริภูมิ b-เมตริกบางส่วน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการหดตัวแบบ Fw ในปริภูมิ S-เมตริกบริบูรณ์ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 จุดโคอินซิเดนซ์คู่สำหรับตัวดำเนินการทางเดียวในปริภูมิเมตริกแบบ S 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดสำหรับการหดตัววัฏจักรเชิงเศษส่วนบนปริภูมิเมตริกไลค์ 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดสำหรับการหดตัววัฏจักรเชิงเศษส่วนแบบ MT บนปริภูมิเมตริกแบบ S 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ทฤษฎีบทจุดตรึงและจุดโคอินซิเดนซ์สำหรับการส่งขยายในปริภูมิ b-เมตริกบางส่วน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการหดตัวแบบ Fw ในปริภูมิ S-เมตริกบริบูรณ์ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 จุดโคอินซิเดนซ์คู่สำหรับตัวดำเนินการทางเดียวในปริภูมิเมตริกแบบ S 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 On New Furi-Pera Type Fixed Point Theorems In Banach Algebras 0 ผู้ร่วม
2 0 ผู้ร่วม
3 Tripled Best Proximity Point Theorems in Partially Ordered Metric Spaces 0 ผู้ร่วม
4 A Simple Proof of the Brouwer Fixed Point Theorem 0 ผู้ร่วม
5 0 ผู้ร่วม
6 Tripled Fixed Point Theorems For Generalized Contractive Mappings In Partially Ordered G-Metric Spaces 0 ผู้ร่วม
7 Coupled Coincidence Points for Monotone Operators in S-Metric Space 0 หัวหน้า
8 คณิตศาสตร์สำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 หัวหน้า
9 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน