รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ sakulsueb_9@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาประเพณีแก้มื้อนาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุคล้านนา 2564 นักวิจัยร่วม
2 การศึกษาประเพณีแก้มื้อนาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 อ่าน ตามรักคืนใจ ในมุมมองการเดินทางของนักเขียน โดย คริสโตเฟอร์ โวกเลอร์ 0 ผู้ร่วม
2 0 ผู้ร่วม
3 อนุภาคไสยศาสตร์และบทบาทของอนุภาคไสยศาสตร์ที่มีต่อการสร้างตัวละครเอก เรื่อง การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ 2564 หัวหน้า
4 ประเพณีแก้มือนาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน