ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคอมสาขาเคมี
2559-03-01
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง