ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการสานฝันปั้นนักไอที
2561-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
42900 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง