ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง58
2558-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
512500 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง